Библиотека
Търсене в библиотеката
Номер
Име
Szymon Kozlowski Case C 66 08 Article 4(6) — Ground for optional non-execution of a European arrest warrant — Interpretation of the terms ‘resident’ and ‘staying’ in the executing Member State
Източник
Не
Publication Date
09.01.2012
Категории
- Съдебна практика
- Рамково решение 2002/584/ПВР от 13 юни 2002 г. за Европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите-членки 7.8.2002
- Рамково решение 2002/584/ПВР от 13 юни 2002 г. за Европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите-членки 7.8.2002
Свойства на документа
Създател
Инструменти на ЕСМ
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved