Библиотека
Търсене в библиотеката
Номер
Име
Annex to the Report from the Commission on the implementation since 2005 of the Council Framework Decision of 13 June 2002 on the European Arrest Warrant and the surrender procedures between Member States
Източник
Не
Publication Date
14.12.2011
Категории
- Рамково решение 2002/584/ПВР от 13 юни 2002 г. за Европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите-членки 7.8.2002
- Рамково решение 2002/584/ПВР от 13 юни 2002 г. за Европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите-членки 7.8.2002
Свойства на документа
Създател
Secretary-General of the European Commission,
Инструменти на ЕСМ
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved