Библиотека
Търсене в библиотеката
Номер
Име
Annex to the report 2006 from the Commission, based on Article 34 of the Council Framework Decision of 13 June 2002, on the European Arrest Warrant and the surrender procedures between Member States (revised version)
Източник
Не
Publication Date
14.12.2011
Категории
- Рамково решение 2002/584/ПВР от 13 юни 2002 г. за Европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите-членки 7.8.2002
- Рамково решение 2002/584/ПВР от 13 юни 2002 г. за Европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите-членки 7.8.2002
Свойства на документа
Създател
Инструменти на ЕСМ
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved