Библиотека
Търсене в библиотеката
Номер
Име
Follow-up to the evaluation Report on Romania on the Fourth Round of Mutual Evaluations "The Practical Application of the European Arrest Warrant and Corresponding Surrender Procedures between Member States". 2011
Източник
Не
Publication Date
30/11/2011
Категории
- Рамково решение 2002/584/ПВР от 13 юни 2002 г. за Европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите-членки 7.8.2002
- Рамково решение 2002/584/ПВР от 13 юни 2002 г. за Европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите-членки 7.8.2002
Свойства на документа
Създател
Инструменти на ЕСМ
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved