Библиотека
Търсене в библиотеката
Номер
Име
Word формуляр - Консолидиран вариант на удостоверението относно изпълнението на решения за конфискация
Източник
Не
Publication Date
08/08/2011
Категории
- Формуляри
- Рамково решение 2006/783/ПВР на Съвета от 6 октомври 2006 г. относно прилагането на принципа на взаимното признаване на решения за конфискация
- Рамково решение 2006/783/ПВР на Съвета от 6 октомври 2006 г. относно прилагането на принципа на взаимното признаване на решения за конфискация
Свойства на документа
Създател
Инструменти на ЕСМ
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved