Библиотека
Търсене в библиотеката
Номер
Име
Консолидиран вариант на удостоверението относно изпълнението на решения за конфискация (Pdf)
Източник
Не
Publication Date
05/08/2011
Категории
- Формуляри
- Рамково решение 2006/783/ПВР на Съвета от 6 октомври 2006 г. относно прилагането на принципа на взаимното признаване на решения за конфискация
- Рамково решение 2006/783/ПВР на Съвета от 6 октомври 2006 г. относно прилагането на принципа на взаимното признаване на решения за конфискация
Свойства на документа
Създател
Инструменти на ЕСМ
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved