Библиотека
Търсене в библиотеката
Номер
Име
Conclusions by the EJN in 2021 – on the interpretation of “issuing and executing judicial authorities”, detention conditions and filling-in EAW form
Източник
Не
Publication Date
30/03/2022
Категории
- Рамково решение 2002/584/ПВР от 13 юни 2002 г. за Европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите-членки 7.8.2002
- Решение 2008/976/ПВР на Съвета от 16 декември 2008 година относно Европейската съдебна мрежа
- Рамково решение 2002/584/ПВР от 13 юни 2002 г. за Европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите-членки 7.8.2002
- Решение 2008/976/ПВР на Съвета от 16 декември 2008 година относно Европейската съдебна мрежа
Свойства на документа
Създател
Инструменти на ЕСМ
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved