Библиотека
Търсене в библиотеката
Номер
Име
Implementation of Council Framework Decision 2005/214/JHA of 24 February 2005 on the application of the principle of mutual recognition to financial penalties (June 2021)
Източник
Не
Publication Date
16/06/2021
Категории
- Статус на изпълнение
- Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета от 24 февруари 2005 г. относно прилагането на принципа на взаимно признаване на финансови санкции
- Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета от 24 февруари 2005 г. относно прилагането на принципа на взаимно признаване на финансови санкции
Свойства на документа
Създател
Инструменти на ЕСМ
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved