Библиотека
Търсене в библиотеката
Номер
Име
Questionnaire on the CJEU’s judgments in relation to the independence of issuing judicial authorities and effective judicial protection - Updated compilation of replies and certificates - BG
Източник
Не
Publication Date
12/06/2020
Категории
- Наръчници
- Рамково решение 2002/584/ПВР от 13 юни 2002 г. за Европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите-членки 7.8.2002
- Рамково решение 2002/584/ПВР от 13 юни 2002 г. за Европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите-членки 7.8.2002
Свойства на документа
Създател
Инструменти на ЕСМ
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved