Библиотека
Търсене в библиотеката
Номер
Criminal detention conditions in the EU - 2019 (FRA)
Име
Criminal detention conditions in the EU - 2019 (FRA)
Източник
Не
Publication Date
27.05.2020
Категории
- Рамково решение 2002/584/ПВР от 13 юни 2002 г. за Европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите-членки 7.8.2002
Свойства на документа
Създател
Инструменти на ЕСМ
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved