Библиотека
Търсене в библиотеката
Номер
Име
Notification under articles 6.3, 7.2, 8.2 and 25.2 European Arrest Warrant by Finland. 2004
Източник
Не
Publication Date
02.08.2011
Категории
- Нотификации
- Рамково решение 2002/584/ПВР от 13 юни 2002 г. за Европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите-членки 7.8.2002
- Рамково решение 2002/584/ПВР от 13 юни 2002 г. за Европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите-членки 7.8.2002
Свойства на документа
Създател
Инструменти на ЕСМ
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved