Библиотека
Търсене в библиотеката
Номер
EJN/2019/103
Име
53rd Plenary EJN - Conclusions on current developments on the application of the EAW
Източник
Не
Publication Date
27.05.2020
Категории
- Рамково решение 2002/584/ПВР от 13 юни 2002 г. за Европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите-членки 7.8.2002
- Решение 2008/976/ПВР на Съвета от 16 декември 2008 година относно Европейската съдебна мрежа
- Рамково решение 2002/584/ПВР от 13 юни 2002 г. за Европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите-членки 7.8.2002
- Решение 2008/976/ПВР на Съвета от 16 декември 2008 година относно Европейската съдебна мрежа
Свойства на документа
Създател
Инструменти на ЕСМ
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved