Библиотека
Търсене в библиотеката
Номер
RJIT
Име
Report from the Commission on national measures taken to comply with the Council Framework Decision of 13 June 2002 on Joint Investigation Teams
Източник
Не
Publication Date
16/06/2011
Категории
- Доклади
- Рамково решение 2002/465/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 година относно съвместните екипи за разследване
- Рамково решение 2002/465/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 година относно съвместните екипи за разследване
- Рамково решение 2002/465/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 година относно съвместните екипи за разследване
Свойства на документа
Създател
Инструменти на ЕСМ
Additional files


 
  • ® 2020 EJN. All Rights Reserved