Библиотека
Търсене в библиотеката
Номер
SFP
Име
Table of Implementation: 2005/214/JHA. Financial Penalties of 24 February 2005
Източник
Не
Publication Date
27.05.2011
Категории
- Статус на изпълнение
- Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета от 24 февруари 2005 г. относно прилагането на принципа на взаимно признаване на финансови санкции
- Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета от 24 февруари 2005 г. относно прилагането на принципа на взаимно признаване на финансови санкции
Свойства на документа
Създател
Инструменти на ЕСМ
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved