Библиотека
Търсене в библиотеката
Номер
Име
Директива за пазарната злоупотреба
Източник
Не
Publication Date
13.03.2018
Категории
- Директива 2014/57/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно наказателноправните санкции за пазарна злоупотреба (Директива за пазарната злоупотреба)
Свойства на документа
Създател
Инструменти на ЕСМ
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved