Библиотека
Търсене в библиотеката
Номер
Име
C 25/15, Balogh (09/06/2016)
Източник
Не
Publication Date
03.11.2017
Категории
- Съдебна практика
- Директива 2010/64/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 година относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство
- Директива 2010/64/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 година относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство
Свойства на документа
Създател
Инструменти на ЕСМ
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved