Библиотека
Търсене в библиотеката
Номер
Име
Notification under art. 6.3. Competent authority to issue a European Arrest Warrant for the purposes of conducting a criminal prosecution or executing a custodial sentence by Finland. 2017
Източник
Не
Publication Date
27/09/2017
Категории
- Нотификации
- Рамково решение 2002/584/ПВР от 13 юни 2002 г. за Европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите-членки 7.8.2002
- Рамково решение 2002/584/ПВР от 13 юни 2002 г. за Европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите-членки 7.8.2002
Свойства на документа
Създател
Инструменти на ЕСМ
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved