Библиотека
Търсене в библиотеката
Номер
Име
ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ КЪМ ПЕТТЕ СТАНДАРТИЗИРАНИ ФОРМУЛЯРА, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТРАНСГРАНИЧНИ ФИНАНСОВИ САНКЦИИ, ПРЕДВИДЕНА В РАМКОВО РЕШЕНИЕ 2005/214/ПВР
Източник
Не
Publication Date
05/07/2017
Категории
- Формуляри
- Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета от 24 февруари 2005 г. относно прилагането на принципа на взаимно признаване на финансови санкции
- Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета от 24 февруари 2005 г. относно прилагането на принципа на взаимно признаване на финансови санкции
Свойства на документа
Създател
Инструменти на ЕСМ
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved