Due to the updates of the website, please press Ctrl+F5 to reload the browser and see the new design of Atlas, Fiches Belges and Compendium.
Библиотека
Търсене в библиотеката
Номер
Име
Формуляр 5 Информация за изпълнението на решението за финансова санкция (отделно от пълното признаване и пълното изпълнение) Членове 9, 11, 12 и 14 от Рамково решение 2005/214/ПВР
Източник
Не
Publication Date
05.07.2017
Категории
- Формуляри
- Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета от 24 февруари 2005 г. относно прилагането на принципа на взаимно признаване на финансови санкции
- Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета от 24 февруари 2005 г. относно прилагането на принципа на взаимно признаване на финансови санкции
Свойства на документа
Създател
Инструменти на ЕСМ
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved