Due to the updates of the website, please press Ctrl+F5 to reload the browser and see the new design of Atlas, Fiches Belges and Compendium.
Библиотека
Търсене в библиотеката
Номер
Име
Формуляр 4 Информация за частично признаване или за пълен отказ от признаване на решението за финансова санкция (отделно от пълното признаване и цялостното изпълнение) Членове 4, 7, 14 и 20 от Рамково решение 2005/214/ПВР
Източник
Не
Publication Date
05.07.2017
Категории
- Формуляри
- Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета от 24 февруари 2005 г. относно прилагането на принципа на взаимно признаване на финансови санкции
- Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета от 24 февруари 2005 г. относно прилагането на принципа на взаимно признаване на финансови санкции
Свойства на документа
Създател
Инструменти на ЕСМ
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved