Библиотека
Търсене в библиотеката
Номер
Име
Conclusions of the Twelfth Annual Meeting of National Experts on Joint Investigation Teams(JITs). 15 and 16 June 2016, Eurojust, The Hague
Източник
Не
Publication Date
10/10/2016
Категории
- Рамково решение 2002/465/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 година относно съвместните екипи за разследване
- Рамково решение 2002/465/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 година относно съвместните екипи за разследване
- Рамково решение 2002/465/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 година относно съвместните екипи за разследване
Свойства на документа
Създател
Инструменти на ЕСМ
Additional files


 
  • ® 2020 EJN. All Rights Reserved