Библиотека
Търсене в библиотеката
Номер
Име
Table of Implementation: 2010/64/EU. Right to interpretation and translation in criminal proceedings
Източник
Не
Publication Date
11.04.2016
Категории
- Статус на изпълнение
- Директива 2010/64/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 година относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство
- Директива 2010/64/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 година относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство
Свойства на документа
Създател
Инструменти на ЕСМ
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved