Библиотека
Търсене в библиотеката
Номер
Име
2010/64/EU: Directive of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 on the right to interpretation and translation in criminal proceedings
Източник
Не
Publication Date
04.04.2016
Категории
- Рамково решение 2002/584/ПВР от 13 юни 2002 г. за Европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите-членки 7.8.2002
- Рамково решение 2002/584/ПВР от 13 юни 2002 г. за Европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите-членки 7.8.2002
Свойства на документа
Създател
Инструменти на ЕСМ
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved