Библиотека
Търсене в библиотеката
Номер
Име
Стандартен формуляр за решение относно ЕЗА. *Annex VIII of the revised EAW Handbook
Източник
Не
Publication Date
24.11.2008
Категории
- Формуляри
- Рамково решение 2002/584/ПВР от 13 юни 2002 г. за Европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите-членки 7.8.2002
- Рамково решение 2002/584/ПВР от 13 юни 2002 г. за Европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите-членки 7.8.2002
Свойства на документа
Създател
Council of the EU
Инструменти на ЕСМ
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved