Библиотека
Търсене в библиотеката
Номер
Име
Удостоверение по член 4 от Рамково решение 2006/783/ПВР относно прилагането на принципа за взаимно признаване на решения за конфискация
Източник
Не
Publication Date
24/11/2014
Категории
- Формуляри
- Рамково решение 2006/783/ПВР на Съвета от 6 октомври 2006 г. относно прилагането на принципа на взаимното признаване на решения за конфискация
- Рамково решение 2006/783/ПВР на Съвета от 6 октомври 2006 г. относно прилагането на принципа на взаимното признаване на решения за конфискация
Свойства на документа
Създател
Инструменти на ЕСМ
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved