Библиотека
Търсене в библиотеката
Номер
Име
Council Framework Decisions on the application of the principle of mutual recognition to Confiscation Orders and on the application of the principle of the mutual recognition to Financial Penalties - Correction of contact details
Източник
Не
Publication Date
15/02/2018
Категории
- Нотификации
- Рамково решение 2006/783/ПВР на Съвета от 6 октомври 2006 г. относно прилагането на принципа на взаимното признаване на решения за конфискация
- Рамково решение 2006/783/ПВР на Съвета от 6 октомври 2006 г. относно прилагането на принципа на взаимното признаване на решения за конфискация
Свойства на документа
Създател
Инструменти на ЕСМ
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved