Библиотека
Търсене в библиотеката
Номер
Име
Evaluation report on the fourth round of Mutual Evaluations on the practical application of the European Arrest Warrant and corresponding surrender procedures between Member States - Follow-up to Report on Cyprus
Източник
Не
Publication Date
11/07/2014
Категории
- Доклади
- Рамково решение 2002/584/ПВР от 13 юни 2002 г. за Европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите-членки 7.8.2002
- Рамково решение 2002/584/ПВР от 13 юни 2002 г. за Европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите-членки 7.8.2002
Свойства на документа
Създател
Инструменти на ЕСМ
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved