Библиотека
Търсене в библиотеката
Номер
Име
Revised information about the institutions which are competent under the Framework Decision on Financial Penalties in accordance with the national law of the Republic of Lithuania. 16/November/2012
Източник
Не
Publication Date
29/01/2013
Категории
- Нотификации
- Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета от 24 февруари 2005 г. относно прилагането на принципа на взаимно признаване на финансови санкции
- Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета от 24 февруари 2005 г. относно прилагането на принципа на взаимно признаване на финансови санкции
Свойства на документа
Създател
Инструменти на ЕСМ
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved