Библиотека
Търсене в библиотеката
Номер
Име
Constitutional Court. 20.12.2005, Sentence 339/2005. Hearing of the arrested person with the presence of a lawyer of his choice, the court cannot appoint a lawyer under the legal-aid rota system. (ES)
Източник
Не
Publication Date
03/01/2013
Категории
- Съдебна практика
- Рамково решение 2002/584/ПВР от 13 юни 2002 г. за Европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите-членки 7.8.2002
- Рамково решение 2002/584/ПВР от 13 юни 2002 г. за Европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите-членки 7.8.2002
Свойства на документа
Създател
Инструменти на ЕСМ
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved