Библиотека
Търсене в библиотеката
Номер
Име
Seminar on “Confiscation and Organised Crime: procedures and perspectives in international judicial cooperation” Palermo, 21-22 May 2012 - Summary Report
Източник
Не
Publication Date
10/12/2012
Категории
- Рамково решение 2006/783/ПВР на Съвета от 6 октомври 2006 г. относно прилагането на принципа на взаимното признаване на решения за конфискация
- Рамково решение 2006/783/ПВР на Съвета от 6 октомври 2006 г. относно прилагането на принципа на взаимното признаване на решения за конфискация
Свойства на документа
Създател
Инструменти на ЕСМ
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved