Due to the updates of the website, please press Ctrl+F5 to reload the browser and see the new design of Atlas, Fiches Belges and Compendium.
Библиотека
Търсене в библиотеката
Номер
Име
Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета от 24февруари 2005 година относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции Актуализиране на уведомлението за изпълнение на Рамковото решение от Чешката републик
Източник
Не
Publication Date
16.10.2012
Категории
- Нотификации
- Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета от 24 февруари 2005 г. относно прилагането на принципа на взаимно признаване на финансови санкции
- Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета от 24 февруари 2005 г. относно прилагането на принципа на взаимно признаване на финансови санкции
Свойства на документа
Създател
Инструменти на ЕСМ
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved