Bibliotek
Sök i biblioteket
Referensnummer
Namn
Implementation of the Council Framework Decision 2008/909/JHA on the application of the principle of mutual recognition to judgments in criminal matters imposing custodial sentences. November 2016
Ursprung
Nej
Publication Date
21-11-2016
Kategorier
- Genomförandestatus
- Rådets rambeslut 2008/909/RIF av den 27 november 2008 om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på brottmålsdomar avseende fängelse eller andra frihetsberövande åtgärder i syfte att verkställa dessa inom Europeiska unionen
- Rådets rambeslut 2008/909/RIF av den 27 november 2008 om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på brottmålsdomar avseende fängelse eller andra frihetsberövande åtgärder i syfte att verkställa dessa inom Europeiska unionen
Egenskaper
Upphovsman
EJN-verktyg
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved