Judicial Library
Search the Library
Okvirni sklep Sveta 2008/909/PNZ z dne 27. novembra 2008 o uporabi načela vzajemnega priznavanja sodb v kazenskih zadevah, s katerimi so izrečene zaporne kazni ali ukrepi, ki vključujejo odvzem prostosti, za namen njihovega izvrševanja v Evropski uniji

Transfer of Prisoners - Forms

Show
Share this group

Transfer of Prisoners - Notifications

Show
Share this group
Last reviewed on 26 april 2023 by EJN secretariat
Consult the EJN Registry for EJN documents (meetings, minutes etc.)
  • ® 2021 EJN. Vse pravice pridržane