Judicial Library
Search the Library
Konvencija, ki jo je Svet pripravil na podlagi člena 34 Pogodbe o Evropski uniji, o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah med državami članicami Evropske unije

Convention of 29 May 2000 - Declarations / Reservations

Show
Share this group
Last reviewed on 19 junij 2020 by EJN secretariat
Consult the EJN Registry for EJN documents (meetings, minutes etc.)
  • ® 2020 EJN. Vse pravice pridržane