25-29 May EJN Website may be affected by temporary disruptions due to updates. Apologies for any inconveniences caused.
Judicial Library
Search the Library
Konvencija, ki jo je Svet pripravil na podlagi člena 34 Pogodbe o Evropski uniji, o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah med državami članicami Evropske unije

Convention of 29 May 2000 - Declarations / Reservations

Show
Share this group
Last reviewed on 14 marec 2022 by EJN secretariat
Consult the EJN Registry for EJN documents (meetings, minutes etc.)
  • ® 2021 EJN. Vse pravice pridržane