Due to the recent updates of the website, please press Ctrl+F5 to reload the browser and apply the new design.
Právne knižnica
Vyhľadávanie v knižnici
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1805 zo 14. novembra 2018 o vzájomnom uznávaní príkazov na zaistenie a príkazov na konfiškáciu

Freezing and Confiscation Orders - Declarations and Notifications

Show
Share this group
Last reviewed on 15 február 2024 by Sekretariát EJN
Consult the EJN Registry for EJN documents (meetings, minutes etc.)
  • © 2017 EJN. Všetky práva vyhradené