Due to the updating, the EJN website will be temporarily unavailable on Monday, 11 December, between 10:00 and 12:00. Apologies for the inconvenience it might cause.
Bibliotecă judiciară
Căutare în bibliotecă
Decizia-cadru 2001/500/JAI a Consiliului din 26 iunie 2001 privind spălarea banilor, identificarea, urmărirea, înghețarea, sechestrarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunii
Last reviewed on 19 august 2021 by Secretariatul RJE
Consult the EJN Registry for EJN documents (meetings, minutes etc.)
  • © 2017 RJE. Toate drepturile rezervate.