Wednesday 5 October 11-12h CET there may be interruptions while using the EJN website due to an ongoing deployment. Thank you for your understanding.
Bibliotecă judiciară
Căutare în bibliotecă
Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului
Last reviewed on 26 iulie 2022 by Tools Correspondent
Consult the EJN Registry for EJN documents (meetings, minutes etc.)
  • © 2017 RJE. Toate drepturile rezervate.