Bibliotecă judiciară
Căutare în bibliotecă
Acţiuni comune
TitluJurnalul oficial
Acțiunea Comună din 22 aprilie 1996 adoptată de Consiliu în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, privind crearea unui cadru pentru schimbul de magistrați de legătură, în scopul îmbunătățirii cooperării judiciare între statele membre ale Uniunii Europene (96/277/JAI)L 105 , 27/04/1996
Acțiunea comună din 15 octombrie 1996 adoptată de Consiliu în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană referitoare la crearea și menținerea unui registru al competențelor, cunoștințelor și expertizelor specializate în domeniul luptei împotriva terorismului, destinat să faciliteze cooperarea antiteroristă dintre statele membre ale Uniunii EuropeneL 273, 25.10.1996
Acțiunea comună din 29 noiembrie 1996 adoptată de Consiliu în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană referitoare la schimbul de informații privind determinarea caracteristicilor chimice ale drogurilor pentru a favoriza cooperarea mai strânsă între statele membre în domeniul combaterii traficului ilicit cu droguriL 322, 12.12.1996
Acțiunea comună din 29 noiembrie 1996 adoptată de Consiliu în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană referitoare la crearea și menținerea unui registru al competențelor, cunoștințelor și expertizelor specializate în domeniul combaterii criminalității organizate internaționale, destinat să faciliteze cooperarea dintre statele membre ale Uniunii Europene pentru aplicarea legiiL 342, 31.12.1996
Acțiunea comună din 17 decembrie 1996 adoptată de Consiliu în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană referitoare la apropierea legislațiilor și a practicilor statelor membre ale Uniunii Europene în combaterea toxicomaniei și pentru a preveni și a combate traficul ilicit cu droguriL 342, 31.12.1996
Acțiunea comună din 26 mai 1997 adoptată de Consiliu în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană referitoare la cooperarea în domeniul ordinii și siguranței publiceOJ L 147, 5.6.1997
Acțiunea comună din 9 iunie 1997 adoptată de Consiliu în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană referitoare la definirea criteriilor de stabilire a obiectivelor, a metodelor de selecție etc. și la colectarea informațiilor de la serviciile vamale și de polițieL 159, 17.6.1997
Acțiunea comună din 5 decembrie 1997 adoptată de Consiliu, în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, de instituire a unui mecanism de evaluare a aplicării și a punerii în aplicare pe plan național a angajamentelor internaționale în domeniul luptei împotriva criminalității organizateL 344, 15.12.1997
Acțiunea comună din 29 iunie 1998 adoptată de către Consiliu în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, privind bunele practici de asistență judiciară reciprocă în materie penală(98/427/JAI)L 191, 7.7.1998
Acțiunea comună din 29 iunie 1998 adoptată de Consiliu în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, de creare a unei Rețele Judiciare Europene (98/428/JAI) (abrogat)L 191, 7.7.1998
Acțiunea comună din 3 decembrie 1998 adoptată de Consiliu în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană privind spălarea banilor, identificarea, urmărirea, înghețarea sau sechestrarea și confiscarea instrumentelor și a produselor infracțiunii (98/699/JAI)L 333 , 09/12/1998
Consult the EJN Registry for EJN documents (meetings, minutes etc.)
  • © 2017 RJE. Toate drepturile rezervate.