Bibliotecă judiciară
Căutare în bibliotecă
Directiva 2006/70/CE a Comisiei din 1 august 2006 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește definiția "persoanelor expuse politic" și criteriile tehnice de aplicare a procedurilor simplificate de precauție privind clientela, precum și de exonerare pe motivul unei activități financiare desfășurate în mod ocazional sau la scară foarte limitată
Last reviewed on 26 septembrie 2019 by Secretariatul RJE
Consult the EJN Registry for EJN documents (meetings, minutes etc.)
  • © 2017 RJE. Toate drepturile rezervate.