Biblioteka sądowa
Search the Library
Decyzja ramowa Rady 2008/909/WSiSW z dnia 27 listopada 2008 r. o stosowaniu zasady wzajemnego uznawania do wyroków skazujących na karę pozbawienia wolności lub inny środek polegający na pozbawieniu wolności – w celu wykonania tych wyroków w Unii Europejskiej

Transfer of Prisoners - Forms

Show
Share this group

Transfer of Prisoners - Notifications

Show
Share this group
Last reviewed on 26 kwiecień 2023 by Sekretariat EJN
Consult the EJN Registry for EJN documents (meetings, minutes etc.)
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved