Biblioteka sądowa
Search the Library
Decyzja ramowa Rady 2009/299/WSiSW z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniająca decyzje ramowe 2002/584/WSiSW, 2005/214/WSiSW, 2006/783/WSiSW, 2008/909/WSiSW oraz 2008/947/WSiSW i tym samym wzmacniająca prawa procesowe osób oraz ułatwiająca stosowanie zasady wzajemnego uznawania do orzeczeń wydanych pod nieobecność danej osoby na rozprawie
Last reviewed on 20 marzec 2019 by Tools Correspondent
Consult the EJN Registry for EJN documents (meetings, minutes etc.)
  • ® 2017 EJN. All Rights Reserved