Juridische Bilbliotheek
Zoeken in de bibliotheek
Richtlijn 2011/99/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 betreffende het Europees beschermingsbevel

European Protection Order - Notifications

Show
Share this group
Last reviewed on 4 januari 2021 by EJN Secretariaat
Consult the EJN Registry for EJN documents (meetings, minutes etc.)
  • © 2017 EJN.Alle rechten voorbehouden