Please note that on Thursday, 13 May, ICT maintenance is performed. You may experience short disruptions using restricted sections of the EJN website. We apologize for the inconvenience
Juridische Bilbliotheek
Zoeken in de bibliotheek
Richtlijn 2011/99/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 betreffende het Europees beschermingsbevel

European Protection Order - Notifications

Show
Share this group
Last reviewed on 4 januari 2021 by EJN Secretariaat
Consult the EJN Registry for EJN documents (meetings, minutes etc.)
  • © 2017 EJN.Alle rechten voorbehouden