Please note that on Thursday, 13 May, ICT maintenance is performed. You may experience short disruptions using restricted sections of the EJN website. We apologize for the inconvenience
Juridische Bilbliotheek
Zoeken in de bibliotheek
Kaderbesluit 2000/383/JBZ van de Raad tot versterking, door middel van strafrechtel?ke en andere sancties, van de bescherming tegen valsemunter? in verband met het in omloop brengen van de euro
Last reviewed on 10 juli 2019 by Tools Correspondent
Consult the EJN Registry for EJN documents (meetings, minutes etc.)
  • © 2017 EJN.Alle rechten voorbehouden