Juridische Bilbliotheek
Zoeken in de bibliotheek
Kaderbesluit 2005/212/JBZ van de Raad van 24 februari 2005 inzake de confiscatie van opbrengsten van misdrijven, alsmede van de daarbij gebruikte hulpmiddelen en de door middel daarvan verkregen voorwerpen
Last reviewed on 8 februari 2018 by EJN Secretariaat
Consult the EJN Registry for EJN documents (meetings, minutes etc.)
  • © 2017 EJN.Alle rechten voorbehouden