Notice: During this week there will be maintenance work on the website. Please try again after several minutes if the website does not respond.
Juridische Bilbliotheek
Zoeken in de bibliotheek
Kaderbesluit 2008/978/JBZ van de Raad van 18 december 2008 betreffende het Europees bewijsverkrijgingsbevel ter verkrijging van voorwerpen, documenten en gegevens voor gebruik in strafprocedures
Last reviewed on 6 november 2020 by EJN Secretariaat
Consult the EJN Registry for EJN documents (meetings, minutes etc.)
  • © 2017 EJN.Alle rechten voorbehouden