Notice: During this week there will be maintenance work on the website. Please try again after several minutes if the website does not respond.
Juridische Bilbliotheek
Zoeken in de bibliotheek
Kaderbesluit 2009/315/JBZ van de Raad van 26 februari 2009 betreffende de organisatie en de inhoud van uitwisseling van gegevens uit het strafregister tussen de lidstaten
Last reviewed on 22 april 2020 by EJN Secretariaat
Consult the EJN Registry for EJN documents (meetings, minutes etc.)
  • © 2017 EJN.Alle rechten voorbehouden