Juridische Bilbliotheek
Zoeken in de bibliotheek
Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten

National Implementing Legislation

Show
Share this group

EAW - Notifications

Show
Share this group

Hof van Justitie van de Europese Unie

Show
Share this group

National Case Law

Show
Share this group

Rapporten EAB

Show
Share this group

Mutual evaluation of the EAW

Show
Share this group

EAW Statistics

Show
Share this group
Last reviewed on 30 maart 2022 by EJN Secretariaat
Consult the EJN Registry for EJN documents (meetings, minutes etc.)
  • © 2017 EJN.Alle rechten voorbehouden