Juridische Bilbliotheek
Zoeken in de bibliotheek
Richtlijn 2014/41/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende het Europees onderzoeksbevel in strafzaken

European Investigation Order - Notifications

Show
Share this group

Court of Justice of the European Union (links to CURIA website)

Show
Share this group
Last reviewed on 17 november 2022 by EJN Secretariaat
Consult the EJN Registry for EJN documents (meetings, minutes etc.)
  • © 2017 EJN.Alle rechten voorbehouden