Notice: During this week there will be maintenance work on the website. Please try again after several minutes if the website does not respond.
Juridische Bilbliotheek
Zoeken in de bibliotheek
Richtlijn 2014/41/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende het Europees onderzoeksbevel in strafzaken

European Investigation Order - Notifications

Show
Share this group
Last reviewed on 19 januari 2021 by EJN Secretariaat
Consult the EJN Registry for EJN documents (meetings, minutes etc.)
  • © 2017 EJN.Alle rechten voorbehouden