Due to the recent updates of the website, please press Ctrl+F5 to reload the browser and apply the new design.
Juridische Bilbliotheek
Zoeken in de bibliotheek
Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme
Last reviewed on 26 september 2019 by EJN Secretariaat
Consult the EJN Registry for EJN documents (meetings, minutes etc.)
  • © 2017 EJN.Alle rechten voorbehouden