Judicial Library
Search the Library
Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2009/948/ĠAI tat- 30 ta’ Novembru 2009 dwar il-prevenzjoni u r-riżoluzzjoni ta’ konflitti ta’ eżerċiżżju ta’ ġurisdizzjoni fi proċedimenti kriminali

Conflicts of Jurisdiction - Notifications

Show
Share this group
Last reviewed on 14 Marzu 2022 by EJN Secretariat
Consult the EJN Registry for EJN documents (meetings, minutes etc.)
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved